Educating to belong: Policy and practice of mother-tongue instruction for migrant students in the Danish welfare state

Cortez Deacetis

Andersen, K (1979) Gæstearbejder, Udlænding, Indvandrer, Dansker! Migration Ttil Danmark Ii 1968-78. Copenhagen: Gyldendalske Boghandel.
Google Scholar

Bajqinca, N (2019) Mother tongue education – the interest of a nation. University of Gothenburg. Available at: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/58232/2/gupea_2077_58232_2.pdf (accessed 18 January 2021).
Google Scholar

Bartlett, L, Vavrus, F (2017) Comparative case studies: An innovative approach. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 1(1): 517.
Google Scholar | Crossref

Bernstein, B (1996) Pedagogizing knowledge: Studies in recontextualizing. In: Pedagogy, Symbolic Control and Identity, Theory, Research, Critique (Critical Perspectives on Literacy and Education). London: Taylor & Francis, pp.5481.
Google Scholar

Bonjour, S, Duyvendak, JW (2018) The “migrant with poor prospects”: Racialized intersections of class and culture in Dutch civic integration debates. Ethnic and Racial Studies 41(5): 882900.
Google Scholar | Crossref

Bonjour, S, Schrover, M (2015) Public debate and policy-making on family migration in the Netherlands, 1960–1995. Journal of Ethnic and Migration Studies 41(9): 14751494.
Google Scholar | Crossref | ISI

Borevi, K (2014) Multiculturalism and welfare state integration: Swedish model path dependency. Identities 21(6): 708723.
Google Scholar | Crossref

Børne-og Undervisningsministeriet (2019) Modersmålsundervisning: Læseplan. Danish Ministry of Children and Education.
Google Scholar

Braster, JFA, del Pozo Andrés, MDM (2001) Educating immigrants in the Netherlands: Migration flows and educational policy in the twentieth century. Paedagogica Historica 37(1): 87106.
Google Scholar | Crossref

Breidahl, KN (2012) Når staten lærer: En historisk og komparativ analyse af statslig policy læring og betydningen heraf for udviklingen i den arbejdsmarkedsrettede del af indvandrerpolitikken i Sverige, Norge og Danmark fra 1970 til 2011. Aalborg University. Available at: https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/316474096/Afhandling_f_rdig_KNB.pdf (accessed 15 October 2019).
Google Scholar

Breidahl, KN (2017) Scandinavian exceptionalism? Civic integration and labour market activation for newly arrived immigrants. Comparative Migration Studies 5(1): 2.
Google Scholar | Crossref | Medline

Buchardt, M, Markkola, P, Valtonen, H (2013) Education, state and citizenship, 4th ed. NordWel Studies in Historical Welfare State Research.
Google Scholar

Bruquetas-Callejo, M, Garcés-Mascareñas, B, Penninx, R, et al. (2011) The case of the Netherlands. In: Zincone, G, Borkert, M, Penninx, R (eds) Migration Policymaking in Europe; the Dynamics of Actors and Contexts in Past and Present. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp.129164.
Google Scholar

Brochmann, G, Hagelund, A, Borevi, K, et al. (2010) Velferdens grenser: innvandringspolitikk og velferdsstat i Skandinavia 1945-2010 /. Universitetsforlaget.
Google Scholar

Buchardt, M (2014) Pedagogized Muslimness: Religion and Culture as Identity Politics in the Classroom. Münster: Waxmann.
Google Scholar

Buchardt, M (2016) Kulturforklaring: Uddannelseshistorier Om Muslimskhed (ed Buchardt, M ). Kbh.: Tiderne Skifter.
Google Scholar

Buchardt, M (2018) The “culture” of migrant pupils: A nation- and welfare-state historical perspective on the European refugee crisis. European Education 50(1): 5873.
Google Scholar | Crossref

Cabau, B (2014) Minority language education policy and planning in Sweden. Current Issues in Language Planning 15(4): 409425.
Google Scholar | Crossref

Chinga-Ramirez, C (2017) Becoming a “Foreigner”: The principle of equality, intersected identities, and social exclusion in the Norwegian school. European Education 49(2–3): 151165.
Google Scholar | Crossref

Clausen, IM (1982) Undervisning af indvandrerelever i folkeskolen: Lovgrundlag og problemer. In: Gabrielsen, G, Gimbel, J (eds) Dansk Som Fremmedsprog. Kbh-København: Lærerforeningernes Materialeudvalg (Undervisningsserien/Danmarks Lærerhøjskole, 6.), pp.2349.
Google Scholar

Coninck-Smith, ND, Rasmussen, LR, Vyff, IC. (2015). Da skolen blev alles: Tiden efter 1970. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Google Scholar

Crul, M, Lelie, F, Biner, et al. (2019) How the different policies and school systems affect the inclusion of Syrian refugee children in Sweden, Germany, Greece, Lebanon and Turkey. Comparative Migration Studies 7(1): 0.
Google Scholar | Crossref

Daugaard, LM (2015) Sproglig praksis i og omkring modersmålsundervisning: EN lingvistisk etnografisk undersøgelse. Aarhus Universitet. Available at: https://viden.sl.dk/media/5099/sproglig-praksis-i-og-omkring-modermaalsundervisning.pdf (accessed 12 July 2021).
Google Scholar

Depaepe, M (2012) ‘Educationalisation: A Key Concept in Understanding the Basic Processes in the History of Western Education’, in Between Educationalization and Appropriation: Selected Writings on the History of Modern Educational Systems. Minderbroedersstraat, Leuven, Belgium: Leuven University Press, pp.121138.
Google Scholar

Depaepe, M, Smeyers, P (2008) Educationalization as an ongoing modernization process. Educational Theory 58(4): 379389.
Google Scholar | Crossref

Driessen, G (2000) The Limits of Educational Policy and Practice? The Case of Ethnic Minorities in The Netherlands. Comparative Education 36(1): 5572.
Google Scholar | Crossref

Driessen, G (2004) From cure to curse: The rise and fall of bilingual education programs in the Netherlands. In: The effectiveness of bilingual school programs for immigrant children. WZB Discussion Paper SP IV 2005-601, Social Research Center, Berlin.
Google Scholar

Driessen, G, Dekkers, H (2008) ‘Dutch policies on socio-economic and ethnic inequality in education’. International Social Science Journal 59(193–194): 449464.
Google Scholar | Crossref

Driessen, GWJM, Van Tier Grinten, MA (1994) Home language proficiency in the. Netherlands: The evaluation of Turkish and Moroccan bilingual programmes—a critical review. Studies in Educational Evaluation 20(3): 365386.
Google Scholar | Crossref

Duarte, J (2011) Migrants’ educational success through innovation: The case of the Hamburg bilingual schools. International Review of Education 57(5/6): 631649.
Google Scholar | Crossref

Esping-Andersen, G (1990) The three worlds of welfare capitalism. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Google Scholar

Faas, D (2008) From Foreigner pedagogy to intercultural education: An analysis of the German responses to diversity and its impact on schools and students. European Educational Research Journal 7: 108123.
Google Scholar | SAGE Journals

Foucault, M (1990) The Use of Pleasure. New York: Vintage Books.
Google Scholar

Gilliam, L (2009) De umulige børn og det ordentlige menneske. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Google Scholar

Gilliam, L, Gulløv, E (2012) Civiliserende institutioner: Børneopdragelse i det danske velfærdssamfund [Civilizing institutions: Raising children in the Danish welfare state]. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag (Antropologiske studier ; nr. 1.).
Google Scholar

Guiraudon, V, Phalet, K, Wal, JT. (2005). Monitoring ethnic minorities in the Netherlands. International Social Science Journal, 183(183): 75.
Google Scholar | Crossref

Haas, C (2011) Ret til dansk: Uddannelse, Sprog og Kulturarv. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Google Scholar

Jacobsen, GH (2012) Lighed gennem særbehandling? Heldagsskoler og spredning som ekspliciteret særbehandling af etniske minoritetsbørn og udtryk for aktuelle tendenser [Equality through special treatment? Full day schools and dispersion as explicit special treament of ethnic minority children and as an expression of contemporary tendencies]. Copenhagen: Copenhagen University.
Google Scholar

Jønsson, HV (2013) Immigrant policy developing in Copenhagen and Ishøj in the 1970s. Scandinavian Journal of History 38(5): 590611.
Google Scholar | Crossref

Joppke, C (2005) Exclusion in the liberal state: The case of immigration and citizenship Policy. European Journal of Social Theory 8(1): 4361.
Google Scholar | SAGE Journals

Jørgensen, JN (2003) Gender differences in the development of language choice patterns in the Køge Project. International Journal of Bilingualism 7(4): 353377.
Google Scholar | SAGE Journals

Jørgensen, L (2006) Hvad sagde vi! . . .Om ‘De Andre’. Den udlændingepolitiske debat I Folketinget 1961-1999. Roskilde: Roskilde University.
Google Scholar

Kettunen, P (2011) Welfare nationalism and competitive community. In: Suszycki, A (ed.) Welfare citizenship and welfare nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research, vol. 2. Helsinki: University of Helsinki, pp.79117.
Google Scholar

Kristjánsdóttir, B (2018) Uddannelsespolitik i nationalismens tegn. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag.
Google Scholar

Kristjánsdóttir, BS (2006) Evas skjulte børn: Diskurser om tosprogede elever i det danske nationalcurriculum. Copenhagen: Institut for Pædagogisk Antropologi, Danmarks Pædagogiske Universitet.
Google Scholar

Kupský, A (2017) History and changes of Swedish migration policy. Journal of Geography, Politics and Society 7(3): 5056. https://doi.org/10.4467/24512249JG.17.027.7183
Google Scholar

Lehman, B (2018) Teaching Migrant Children in West Germany and Europe, 1949–1992. Cham: Springer International Publishing AG.
Google Scholar

McLeod, J (2016) Memory, affective practice and teacher narratives: Researching emotion in oral histories of educational and personal change. In: Zembylas, M, Schutz, PA (eds) Methodological Advances in Research on Emotion and Education. Cham: Springer International Publishing, pp.273284.
Google Scholar | Crossref

Miera, F (2007) German Education Policy and the Challenge of Migration In: Paper prepared for the EMILIE project, WP3, Frankfurt: Deliverable.
Google Scholar

Moldenhawer, B, Øland, T (2013) Disturbed by “the stranger”: State crafting remade through educational interventions and moralisations. Globalisation Societies and Education 11(3): 398420.
Google Scholar | Crossref

Odde, E (1974) Fremmedsprogede elever i danske skoler. Lærerforeningernes materialeudvalg.
Google Scholar

Øland, T (2011) Menneskeopfattelser i pædagogikken. In: Kristensen, HJ, Laursen, PF (eds) Gyldendals Pædagogikhåndbog: otte tilgange til pædagogik. København: Gyldendal, pp.444462.
Google Scholar

Øland, T (2012) ‘Human potential’ and progressive pedagogy: a long cultural history of the ambiguity of ‘race’ and ‘intelligence.’ Race Ethnicity and Education 15(4): 561585.
Google Scholar | Crossref

Øland, T, Ydesen, C, Padovan-özdemir, M, et al. (2019) Statecrafting on the fringes: Studies of welfare work addressing the other (eds Øland, T , et al). Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
Google Scholar

Olfert, H, Schmitz, A (2018) Heritage language education in Germany. In: Trifonas, PP, Aravossitas, T (eds) Handbook of Research and Practice in Heritage Language Education. Cham: Springer International Handbooks of Education, pp.397415.
Google Scholar | Crossref

Padovan-özdemir, M (2016) The Making of Educationally Manageable Immigrant Schoolchildren in Denmark, 1970–2013: A Critical Prism for Studying the Fabrication of a Danish Welfare Nation State. Copenhagen: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.
Google Scholar

Perks, R, Thomson, A (2016) Interpreting memories. In: Perks, R, Thomson, A (eds) The Oral History Reader. London: Routledge, pp.297310.
Google Scholar

Plum, M (2014) A ‘globalised’ curriculum – International comparative practices and the preschool child as a site of economic optimisation. Discourse Studies in the Cultural Politics of Education 35(4): 570583.
Google Scholar | Crossref

Qureshi, YF, Janmaat, JG (2014) Diverging or converging trends: An investigation of education policies concerning the incorporation of ethnic minority children in England, France and Germany. Compare: A Journal of Comparative and International Education 44(5): 710731.
Google Scholar | Crossref

Regeringen [the government] (1984) Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning af fremmedsprogede elever [Statuatory order on the people’s school education of foreign language pupils]. Statuatory Order Number 583, 20 November 1984. Available at: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1984/583
Google Scholar

Regeringen [the government] (2005) Bekendtgørelse af Lov om Folkeskolen [The School Act]. Act number 393, 26 May 2005. Available at: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2005/393
Google Scholar

Rijkschroeff, R, Ten Dam, G, Willem Duyvendak, J, et al. (2005) Educational policies on migrants and minorities in the Netherlands: success or failure? Journal of Education Policy 20(4): 417435.
Google Scholar | Crossref

Salö, L (2018) Mother tongue instruction in Sweden and Denmark Language policy, cross-field effects, and linguistic exchange rates. Language Policy 17: 591610.
Google Scholar | Crossref

Stevens, PAJ, Clycq, N, Timmerman, C, et al. (2011) Researching race/ethnicity and educational inequality in the Netherlands: A critical review of the research literature between 1980 and 2008. British Educational Research Journal 37(1): 543.
Google Scholar | Crossref

Suszycki, AM (2011) Introduction. In: Suszycki, A (ed.) Welfare citizenship and welfare nationalism. NordWel Studies in Historical Welfare State Research. Helsinki: University of Helsinki, pp. 922.
Google Scholar

Timm, L (2008) Danmark har ondt i modersmålet: En kortlægning af kommunernes modersmålsundervisning i skoleåeret 2007/08. Available at: https://www.ft.dk/samling/20141/almdel/buu/spm/196/svar/1242057/1515850.pdf (accessed 3 January 2020).
Google Scholar

Tröhler, D (2016) Educationalization of social problems and the educationalization of the modern World. In: Peters, MA, Tröhler, D (eds) Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Singapore: Springer Singapore, pp.16.
Google Scholar | Crossref

Undervisningsministeriet (1981) Undervisning af fremmedsprogede elever i folkeskolen: En redegørelse. København: Direktoratet for folkeskolen, folkeoplysning, seminarer m.v.
Google Scholar

Van De Werfhorst, HG, Van Tubergen, F (2007) Ethnicity, schooling, and merit in the Netherlands. Ethnicities 7(3): 416444.
Google Scholar | SAGE Journals | ISI

Vasta, E (2007) From ethnic minorities to ethnic majority policy: Multiculturalism and the shift to assimilationism in the Netherlands. Ethnic and Racial Studies 30(5): 713740.
Google Scholar | Crossref | ISI

von Brömssen, K, Olgaç, CR (2010) Intercultural education in Sweden through the lenses of the national minorities and of religious education. Intercultural Education 21(2): 121135.
Google Scholar | Crossref

Wickström, M (2015) Comparative and transnational perspectives on the introduction of multiculturalism in post-war Sweden. Scandinavian Journal of History 40(4): 512534.
Google Scholar | Crossref

Willke, I (1975) Schooling of immigrant children in West-Germany – Sweden – England: The educationally disadvantaged. International Review of Education 21(3): 357382.
Google Scholar | Crossref

Yuval-Davis, N (2016) Power, Intersectionality and the Politics of Belonging. In: Harcourt, W (eds) The Palgrave Handbook of Gender and Development: Critical Engagements in Feminist Theory and Practice. Palgrave Macmillan UK, pp. 367381
Google Scholar | Crossref
Next Post

Novel immune cell population may trigger inflammation in multiple sclerosis and other brain disorders -- ScienceDaily

A group of immune cells that usually guard towards irritation in the gastrointestinal tract could have the opposite impact in multiple sclerosis (MS) and other brain irritation-relevant circumstances, in accordance to a new analyze by Weill Cornell Drugs and NewYork-Presbyterian scientists. The success recommend that countering the exercise of these […]